Terug naar de test

Privacy

Om te kunnen deelnemen aan Mijnstemtelt.be hoef je je niet te registreren. Mijnstemtelt.be is volledig anoniem. Noch je persoonsgegevens, noch je antwoorden op de vragen en de resultaten worden bijgehouden. Dit betekent ook dat het onmogelijk is om het spel deels te spelen en op een later tijdstip aan te vullen. Van zodra de pagina verlaten of vernieuwd wordt, moet er opnieuw begonnen worden.

Wat wel gemeten wordt, is het aantal gebruikers dat Mijnstemtelt.be start en hoeveel gebruikers het spel volledig hebben doorlopen. Ook dat gebeurt volledig anoniem en dient enkel voor de evaluatie en eventuele toekomstige verbetering van de tool achter Mijnstemtelt.be. Als deelnemer heb je uiteraard altijd de mogelijkheid om zelf je resultaat te delen met anderen, maar dat gebeurt dan buiten de verantwoordelijkheid van Samenlevingsopbouw en Treecompany.